Liên hệ mua căn hộ The Krista

Liên hệ phòng kinh doanh The Krista

Địa chỉ: 537 Nguyễn Duy Trinh phường Bình Trưng Đông quận 2 thành phố Hồ Chí Minh.
Hotline: 0901 828 333
Điện thoại:  (08) 668 79 666