Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Cập nhật tiến độ The Krista

Cập nhật tiến độ dự án căn hộ The Krista ngày 8/11/2015. 
Block T1 của The Krista đã được xây dựng đến tầng 7 và T2 đang xây đổ sàn 12. Theo tiến độ của đóng tiền của The Krista thì khách hàng sẽ đóng đợt 2 theo phương thức thanh toán 30% trước khi nhận nhà thì sẽ đóng tiền vào tháng này theo tiến độ thực tế.
Hình ảnh  tiến độ căn hộ The Krista.

Tiến độ căn hộ The Krita tháng 11/2015
Tiến độ căn hộ The Krita tháng 11/2015