Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Cập nhật căn hộ The Krista 25/08

Bảng cập nhật căn hộ The Krista

Sau 2 ngày lễ mở bán. Căn hộ The Krista hiện tại còn khoảng 60 căn. Bảng cập nhật và bảng giá căn hộ The Krista sẽ được cập nhật hàng ngày cho khách hàng.
Bảng cập nhật căn hộ The Krista tòa 2
Bảng cập nhật The Krista tòa 2

Bảng cập nhật căn hộ The Krista tòa 1
Bảng cập nhật căn hộ The Krista tòa 1
Để biết thêm thông tin căn hộ The Krista mời quý khách liên hệ phòng kinh doanh dự án.