Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

The Krista - Bàn giao hoàn thiện

Căn hộ The Krista với hình thức nhận nhà hoàn thiện